NNTB – Nenech to být!

Je velice důležité, aby i rodiče věděli, že naše škola je do projektu Nenech to být ! zapojená... Jedná se o projekt, který má pomoci mapovat  a potlačit výskyt stále se stupňující šikany mezi dětmi. Vaše děti již byly informovány přes zástupce tříd v žákovském parlamentu 2.10. 2019. Mají na nástěnkách plakátky s web stránkou a dalšími pokyny.

Bližší informace získáte na https://www.nntb.cz/s/11a69bb


 

Vážení  rodiče,

dovolte mi pozvat Vás na tradiční „malou burzu“ středních škol, kde Vám přítomní zástupci škol z regionu podají informace  o možném studiu. Uskuteční se dne 23.10. od 16 hodin v hudebně v přízemí, po krátké schůzce s výchovnou poradkyní pokračuje setkání se zástupci škol v 7. A, 5. A, 9. A, případně na chodbách u těchto tříd v přízemí. Také obdržíte odkazy na webové stránky a letáček s pokyny k letošním přijímacím zkouškám. 


 

 

UŽITEČNÉ KONTAKTY PRO DĚTI A RODIČE

 

TESTY – PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 

 

www.gwo.cz

 

www.istp.cz

 

www.ceskaskola.cz

 

www.scio.cz

 

www.mamenato.cz