NNTB – Nenech to být!

Je velice důležité, aby i rodiče věděli, že naše škola je do projektu Nenech to být ! zapojená... Jedná se o projekt, který má pomoci mapovat  a potlačit výskyt stále se stupňující šikany mezi dětmi. Vaše děti již byly informovány přes zástupce tříd v žákovském parlamentu 2.10. 2019. Mají na nástěnkách plakátky s web stránkou a dalšími pokyny.

Bližší informace získáte na https://www.nntb.cz/s/11a69bb