Ohlédnutí za vánočním vystoupením 9. ročníku:

Po tříleté pauze měli žáci devátých tříd opět možnost nacvičit a představit tradiční předvánoční besídku. Děti předvedly více než hodinové pásmo naplněné scénkami, tancem, zpěvem a hrou na hudební nástroje. Na své si přišli jak dospělí diváci, tak i malé děti. 9.A zaujala například neobvyklým tancem v pytlích, ale i scénkou z filmu Pelíšky, třídním tancem, rockovou kytarou, sólovým zpěvem či vystoupením mažoretek. Žáci z 9.B překvapili náročnými vystoupeními klavírního sóla a dívčího houslového kvarteta, dále pak předvedli scénky z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny či ukázku z kuchařské soutěže MasterChef. Obě třídy pak společně nacvičily příběh z Krkonošských pohádek, třídní tance a závěrečnou vánoční písničku pod vedením paní učitelky Klápšťové. Všem žákům bych chtěla dodatečně blahopřát k jejich úspěšnému vystoupení a zároveň poděkovat všem, kteří se zapojili do příprav a pomoci v tomto zábavném pásmu. Velký dík patří také všem vyučujícím, kteří podpořili a pomohli s nácvikem vystoupení.  Za třídní 9. ročníku Lenka Hašková

Foto zde


 

Žáci šestých tříd vyrobili adventní věnečky. Tuto neděli si budou společně s rodiči zapalovat první svíčku na vlastním adventním věnečku. Ve třídě již zavonělo jehličí a tím jsme si navodili vánoční atmosféru. Jak se jim výrobky podařily, uvidíte zde.

 

 

 

 

 

 


 

Žáci 6.B se o hodině dějepisu vydali na cestu do pravěku. Ve skupinkách se pokusili vybrat a utřídit fakta o jednotlivých érách tohoto dlouhého historického období. Tímto způsobem si zopakovali informace, které získali během předchozí výuky. Na závěr pak zvolené období prezentovali svým spolužákům. Jak se jim vše podařilo, se můžete podívat zde.

 

 


 

V hodinách vaření se tento rok s děvčaty osmých ročníků věnujeme mezinárodní kuchyni. Tentokrát jsme vyzkoušely náročnou přípravu sushi. Výsledek posuďte sami. 

Fota


 

Žáci devátých tříd si o hodině přírodopisu zahráli na badatele a vydali se na „cestu do pravěku“. Ve skupinkách se pokusili získat zajímavé informace o jednotlivých geologických érách. Se svými poznatky potom seznámili ostatní spolužáky. Jak se jim dařilo, se můžete podívat do alb jednotlivých tříd.

FOTO 9.A

FOTO 9.B

 


 

Sedmáci se během hodiny přírodopisu ponořili do hlubin moří, jezer a řek. Ve skupinkách shromažďovali zajímavé informace o vybraných rybách. Většina se snažila najít živočichy, kteří jsou něčím originální. Se svými poznatky potom seznámili spolužáky. Jak se jim dařilo, se můžete podívat do alb jednotlivých tříd.

V albu jsou zařazeny i krásné přípravy na dobrovolné referáty ze skupiny paryb. Každý žák si může vybrat z probíraných témat živočicha, který mu je blízký, a představit ho ostatním.

 

FOTO 7.A

FOTO 7.B


 

V letošním roce jsme se opět zapojili do oslav EDJ. Žáci 7. – 9. ročníků si zvolili státy Norsko, Itálii, Španělsko, Maďarsko, Německo a Chorvatsko k tvorbě jazykových projektů. Téměř všichni splnili výzvu a přišli  oblečeni v barvách zadaného státu, a to nejen žáci, ale i jejich vyučující. Děti pracovaly ve čtyřčlenných skupinách. Na každý stát se zaměřily hned z několika pohledů. Své projekty zpracovaly z  pohledu historického, geografického, jazykového, kulturního, gastronomického a také vyhledaly významné dny a svátky jednotlivých zemí. Všichni třídní učitelé přivítali své žáky několika frázemi z vybraných projektových jazyků. Příjemným zpestřením byl cukrářský výrobek žákyně 9. B Týny Havlíčkové, která upekla nejen dětem, ale i vyučujícím italské cantucciny. Nechyběla ani výroba postaviček v národních krojích. Za kolektiv TU 2. stupně Lenka Hašková.  Foto zde