V letošním roce jsme se opět zapojili do oslav EDJ. Žáci 7. – 9. ročníků si zvolili státy Norsko, Itálii, Španělsko, Maďarsko, Německo a Chorvatsko k tvorbě jazykových projektů. Téměř všichni splnili výzvu a přišli  oblečeni v barvách zadaného státu, a to nejen žáci, ale i jejich vyučující. Děti pracovaly ve čtyřčlenných skupinách. Na každý stát se zaměřily hned z několika pohledů. Své projekty zpracovaly z  pohledu historického, geografického, jazykového, kulturního, gastronomického a také vyhledaly významné dny a svátky jednotlivých zemí. Všichni třídní učitelé přivítali své žáky několika frázemi z vybraných projektových jazyků. Příjemným zpestřením byl cukrářský výrobek žákyně 9. B Týny Havlíčkové, která upekla nejen dětem, ale i vyučujícím italské cantucciny. Nechyběla ani výroba postaviček v národních krojích. Za kolektiv TU 2. stupně Lenka Hašková.  Foto zde