Žáci 6.B se o hodině dějepisu vydali na cestu do pravěku. Ve skupinkách se pokusili vybrat a utřídit fakta o jednotlivých érách tohoto dlouhého historického období. Tímto způsobem si zopakovali informace, které získali během předchozí výuky. Na závěr pak zvolené období prezentovali svým spolužákům. Jak se jim vše podařilo, se můžete podívat zde.