Další ze seriálu okresních finále sehráli naši páťáci v Turnově. Po úvodním drtivě prohraném setu se naše hra začala zlepšovat a vyvrcholila parádním výkonem proti favoritovi v semifinále. Postup do finále byl zaslouženou odměnou, ale finále a postup na krajské kolo nám těsně unikl. Přesto všichni naši hráči a hráčky zaslouží velkou pochvalu za skvělou reprezentaci školy.

F O T O      

V rámci projektu podpory čtenářství jsme s dětmi navštívili školku na sídlišti. Žáci z 5.B zde přečetli pohádku O Cipískovi od Václava Čtvrtka a předvedli dětem maňáskové divadlo. Nakonec si s nimi zatančili a zazpívali. Dětem se to moc líbilo a my jsme byli spokojeni.

Muži musí být dnes všestranní. Proto patřila školní kuchyňka tentokrát chlapcům. Hoši ze sedmé třídy dokázali, že se kolem ploty dokáží docela dobře otáčet. Během chvilky připravili vynikající hamburgery. 

Fota zde


 

Jelikož školu tvoří nejenom žáci a učitelé, ale i vzájemné vztahy mezi nimi, rozhodli jsme se společně oslavit tento svátek. Pojali jsme ho ovšem nejenom jako svátek zamilovaných, ale též jako svátek přátelství, vděčnosti a sounáležitosti. Většina žáků a učitelů se oděla do červené barvy. Do speciální poštovní schránky žáci i učitelé házeli "valentýnky", které potom pošťáci rozdávali adresátům. Děkovali si spolužáci a kamarádi navzájem, děkovaly ale i děti učitelům za trpělivost a laskavý přístup, zaznívala potřeba některé vztahy prohloubit nebo znovu navázat.

Fotografie zde


 

V rámci projektu Stroj času vytvořili žáci a učitelé výstavu mapující nejenom události let 1949 - 1989, ale i kulturu a životní styl této doby. Výstava byla pro rodiče a veřejnost otevřena v době třídních schůzek. Žáci ji navštívili v hodinách dějepisu a občanské výchovy. Děkujeme všem, kdo zapůjčili předměty. Často se jednalo skutečně o rodinné poklady!

Fotografie


 

Třicáté výročí Sametové revoluce si žáci osmých a devátých ročníků připomněli netradičně. Stroj času je vedl různými etapami komunistické totality až k 17. listopadu 1989. Začali komunistickým pučem v únoru 1948, prošli krvavými 50. léty a dostali se až k uvolnění režimu v době tzv. Pražského jara a následné okupaci Československa 21. srpna 1968. Dále cestovali normalizačními léty až k pádu komunistické totality. Žáci pracovali v menších skupinkách a odpovědi na otázky hledali ve filmových dokumentech či v jiných materiálech umístěných po celé škole. Informace a dojmy zaznamenávali nejenom do odpovědních listů, ale i do výtvarně propracovaných časových os a plakátů. Součástí projektu byla domácí příprava a sbírání vzpomínek mezi příbuznými a známými. Nashromáždila se tak spousta příběhů křivd a bezpráví. Z výsledků projektu  vznikla zajímavá výstava doplněná sbírkou předmětů dokumentujících dobovou kulturu. Žáci byli po celou dobu velmi soustředění a vnímaví. Pevně věříme, že si uvědomují, jak vysokou cenou je naše svoboda vykoupená a že včas dokážou rozpoznat a odvrátit nebezpečí, která ji ohrožují. Výstava bude pro veřejnost otevřena v době třídních schůzek v úterý 19. 11. od 14. 30 do 17. 30 hodin.

Fota