Den v týdnu Datum od do
V týdnu 1.-2. 7. 8.00 10.00
Pátek 9. 7.  8.00 10.00
Pátek 16. 7.  8.00 10.00
Pátek 23. 7. 8.00 10.00
Pátek 30. 7.  8. 00 10.00
Pátek 6. 8. 8.00 10.00
Pátek 13. 8.  8.00 10.00
Pátek 20. 8.  8.00 10.00
V týdnu 26. 8.-31. 8.  8.00 12.00

 


 

Nové informace k distanční výuce od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

z nových opatření vyplývají další pokyny:

1/ Od středy 14. 10. 2020 dochází k uzavření školy pro ročníky I. i II. stupně, týká se výuky i školní družiny.

2/ Všechny ročníky přecházejí na povinnou distanční výuku.

3/  Stěžejní je komunikace žáků s třídními učiteli a vyučujícími, s nimiž se připravovali na distanční výuku v době, kdy probíhala výuka ve škole.

4/ Pedagogičtí pracovníci naší školy budou vyučovat převážně přes Google Učebnu, žáci již mají vytvořené účty, přes ně bude výuka probíhat nebo dokonce již probíhá.

5/ Od pondělí 19. 10. mají vyučující vytyčené hodiny pro svoji distanční výuku. V hodině, která je na rozvrhu zabarvená, budou žáci pozváni k výuce on-line. Rozvrhy s označenými hodinami pro on-line výuku jsou zde a také v mailu každého žáka.

6/ Dle současných pokynů žáci I. stupně přijdou do školy 2. 11., o případných změnách budeme informovat na webu školy.

7/ Pokud by od 2. 11. pokračovala půlená výuka na II. stupni, přijdou do školy žáci  8. a 9. ročníků a žáci 6. a 7. ročníků by nastoupili v týdnu od 9. 11.

8/ Žádáme v této složité situaci rodiče, aby důsledně dohlédli na přístup svých dětí k distanční a on-line výuce. Pokud nemůže dítě z domu pracovat a plnit úkoly, je rodič povinen jej omluvit z výuky u třídního učitele.

9/ Informace ze Scolarestu: žáci si mohou v době od 14. 10. 2020 vyzvednout oběd do menu boxu od 9.30 – 11.30 hodin u okénka ve vestibulu školní jídelny – vlevo od hlavního vchodu do školy. Odběr oběda není nutné předem objednávat, platba kartou nebo hotově.

10/ Pokud budou rodiče žáků do 10 let věku požadovat ošetřovné, nepotřebují potvrzení o uzavření školy.

 


 

INFORMACE  K VÝUCE od 12. 10. 2020

Vážení rodiče,

od pondělí 12. října 2020 se vzhledem ke koronavirové  situaci  mění organizace výuky na naší škole takto:

V týdnu od 12. 10. do 16. 10. budou do školy docházet žáci 6. a 7. ročníků /výuka proběhne dle rozvrhu /

-        žáci  8.  a  9.  ročníků   absolvují  distanční výuku dle pokynů jednotlivých pedagogů

      V týdnu od 19. do 23. 10. budou do školy docházet žáci 8. a 9. ročníků /výuka proběhne dle            

      rozvrhu /

-         žáci 6. a 7. ročníků zůstanou doma v distanční výuce, pracovat budou dle pokynů předem

       domluvených s pedagogy

U 1. stupně ZŠ se stávající režim nemění – školní docházka pokračuje /hudební výchova bez zpěvu/.

2.  stupeň ZŠ se učí  i nadále bez zpěvu a tělesná výchova bez sportovních aktivit.

      V týdnu od 26. října do 30. října  jsou podzimní prázdniny v prodlouženém režimu.

Pokud by toto opatření pokračovalo i po podzimních prázdninách, 2. listopadu nastoupí do výuky

opět 6. a 7. ročníky a 8. a 9. ročníky absolvují distanční výuku.

Ve škole budou i nadále dodržována hygienická pravidla – roušky, rozestupy, dezinfekce, mytí rukou.

Škola za žáky, kteří se učí distančně, nezodpovídá. Žádáme rodiče, aby kontrolovali své děti, zda  plní zadané úlohy a zda jsou  doma a nepohybují se zbytečně mimo domov.  Je pravděpodobné, že je učitelé zkontaktují v dopolední  době,  kdy nevyučují  ve třídě.


 

Vážení rodiče,

pokud se svými dětmi o jarních prázdninách navštívíte oblasti rizikové
z hlediska koronaviru, neposílejte je v následujících
14 dnech (tzn. do 29. 3. 2020) do školy.

 


 

Ve dnech 21. až 25. října 2019 se na naší škole uskuteční sběr starého papíru. Svázané balíky bez kartonu mohou žáci i rodiče nosit opět k žákovskému vchodu budovy J. Harracha 97.

Čas převzetí a zvážení vždy od 7:15 do 7: 45


 

Ve dnech od 1.-3. 7. 2019 jsou úřední hodiny od 8 do 10 hodin.

V další části prázdnin vzhledem k probíhající rekonstrukci budovy jsou úřední hodiny pouze telefonicky v pátek:

  • telefon ředitele školy 736 727 130
  • telefon zástupce ředitele 737 740 009.

V přípravném týdnu tj. 26.-30. 8. 2019 již standardně od 8 do 12 hodin.