INFORMACE  K VÝUCE od 12. 10. 2020

Vážení rodiče,

od pondělí 12. října 2020 se vzhledem ke koronavirové  situaci  mění organizace výuky na naší škole takto:

V týdnu od 12. 10. do 16. 10. budou do školy docházet žáci 6. a 7. ročníků /výuka proběhne dle rozvrhu /

-        žáci  8.  a  9.  ročníků   absolvují  distanční výuku dle pokynů jednotlivých pedagogů

      V týdnu od 19. do 23. 10. budou do školy docházet žáci 8. a 9. ročníků /výuka proběhne dle            

      rozvrhu /

-         žáci 6. a 7. ročníků zůstanou doma v distanční výuce, pracovat budou dle pokynů předem

       domluvených s pedagogy

U 1. stupně ZŠ se stávající režim nemění – školní docházka pokračuje /hudební výchova bez zpěvu/.

2.  stupeň ZŠ se učí  i nadále bez zpěvu a tělesná výchova bez sportovních aktivit.

      V týdnu od 26. října do 30. října  jsou podzimní prázdniny v prodlouženém režimu.

Pokud by toto opatření pokračovalo i po podzimních prázdninách, 2. listopadu nastoupí do výuky

opět 6. a 7. ročníky a 8. a 9. ročníky absolvují distanční výuku.

Ve škole budou i nadále dodržována hygienická pravidla – roušky, rozestupy, dezinfekce, mytí rukou.

Škola za žáky, kteří se učí distančně, nezodpovídá. Žádáme rodiče, aby kontrolovali své děti, zda  plní zadané úlohy a zda jsou  doma a nepohybují se zbytečně mimo domov.  Je pravděpodobné, že je učitelé zkontaktují v dopolední  době,  kdy nevyučují  ve třídě.