Nové informace k distanční výuce od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

z nových opatření vyplývají další pokyny:

1/ Od středy 14. 10. 2020 dochází k uzavření školy pro ročníky I. i II. stupně, týká se výuky i školní družiny.

2/ Všechny ročníky přecházejí na povinnou distanční výuku.

3/  Stěžejní je komunikace žáků s třídními učiteli a vyučujícími, s nimiž se připravovali na distanční výuku v době, kdy probíhala výuka ve škole.

4/ Pedagogičtí pracovníci naší školy budou vyučovat převážně přes Google Učebnu, žáci již mají vytvořené účty, přes ně bude výuka probíhat nebo dokonce již probíhá.

5/ Od pondělí 19. 10. mají vyučující vytyčené hodiny pro svoji distanční výuku. V hodině, která je na rozvrhu zabarvená, budou žáci pozváni k výuce on-line. Rozvrhy s označenými hodinami pro on-line výuku jsou zde a také v mailu každého žáka.

6/ Dle současných pokynů žáci I. stupně přijdou do školy 2. 11., o případných změnách budeme informovat na webu školy.

7/ Pokud by od 2. 11. pokračovala půlená výuka na II. stupni, přijdou do školy žáci  8. a 9. ročníků a žáci 6. a 7. ročníků by nastoupili v týdnu od 9. 11.

8/ Žádáme v této složité situaci rodiče, aby důsledně dohlédli na přístup svých dětí k distanční a on-line výuce. Pokud nemůže dítě z domu pracovat a plnit úkoly, je rodič povinen jej omluvit z výuky u třídního učitele.

9/ Informace ze Scolarestu: žáci si mohou v době od 14. 10. 2020 vyzvednout oběd do menu boxu od 9.30 – 11.30 hodin u okénka ve vestibulu školní jídelny – vlevo od hlavního vchodu do školy. Odběr oběda není nutné předem objednávat, platba kartou nebo hotově.

10/ Pokud budou rodiče žáků do 10 let věku požadovat ošetřovné, nepotřebují potvrzení o uzavření školy.