Vážení rodiče.

Od 17. 5. je umožněna osobní přítomnost žáků 1. a 2. stupně bez rotace, tzn., že výuky se účastní všechny třídy a ruší se také povinnost homogenních tříd a skupin.

Končí zajištění péče o děti rodičů vybraných profesí.

Každé pondělí ráno se 1. vyučovací hodinu žáci testují. Žáci čekají před školou, kde je v 7:45 vyzvednou třídní učitelé. Bez přezutí přejdou k testování. Negativní žáci se vrátí do šaten k přezutí a následně pokračuje výuka dle rozvrhu. Pozitivní žáci setrvají v určené místnosti a budou informováni jejich rodiče. O případných změnách v rozvrhu nebo v provozu školy budou žáci informováni svými třídními učiteli.

O přestávkách se žáci tříd nenavštěvují a nemíchají na chodbách - zajistí dohled pedagogů.

Školní družiny budou v běžném provozu i s ranní družinou. Ranní družina nebude pouze v pondělí, kdy se žáci ráno testují.

Ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst – zdravotnické roušky nebo respirátory.

Dále trvá dodržování dezinfekce rukou a pravidelné větrání tříd.


 

Vážení rodiče,

níže se můžete seznámit se zařazením Vašeho dítěte do třídy 1. ročníku pro školní rok 2021/2022:

- třídní učitelka Mgr. Eva Koldová   -   

- třídní učitelka Mgr. Pavla Vanclová   - 

 


 

1/ Výuky ve škole se účastní 6. A, 6. B, 7. A, 7. B.

2/ V distanční výuce pokračují 8.tř, 9. A, 9. B.

3/ I. stupeň pokračuje beze změn v rotaci.

4/ TU v 6. a 7. ročnících přijdou v 7: 15 hodin do školy, otestují se

5/ Žáci 6. a 7. ročníků se shromažďují před školou v 7: 45 – třídy se nemíchají, TU je
    odvedou bez přezouvání a bez převlékání do předem určených testovacích místností,
    kde proběhne testování.

6/ Tento mechanismus testování platí pro pondělí a čtvrtek.

7/ Pozitivní žáci přejdou do izolační místnosti a budou informováni rodiče.

8/ Negativně testovaní se převléknou a přezují ve svých šatnách, vrátí se do kmenových tříd

9/ Rozvrh bude upravován dle personálních možností školy.

10/ V rámci zachování homogenity se třídy nestěhují do odborných učeben.

11/ Výuka bude max. 6 vyučovacích hodin, bez odpolední výuky.

12/ O přestávkách se žáci tříd nenavštěvují a nemíchají na chodbách – zajistí
     dohled pedagogů.

13/ Žáci používají zdravotnické roušky nebo respirátory, dodržují dezinfekci rukou.
     Třídy se pravidelně větrají.

14/ Organizace obědů bude žákům oznámena v pondělí.

 


 

V pondělí 3. 5. 2021 probíhá stále rotační výuka. Výuky se účastní 1. třída, 2. A a 2. B. Testovat se bude jiným druhem antigenních testů -Singclean. Seznámit se s postupem můžete na letáčku a videu.

 


 

Do škol se vrátí první stupeň základních škol. 

Učit se bude v rotační výuce (střídat se budou třídy po týdnech). Tzn.: od 12. 4. do 16. 4. jdou do školy třídy 3. , 4. A, 4. B, 5. a od  19. 4. do 23. 4. mají distanční výuku.

 Od  12. 4. do 16. 4. pokračuje distanční výuka ve třídách 1., 2. A a 2. B,  od 19. 4. do 23. 4. se učí 1., 2. A, 2. B ve škole.

Tato rotace platí do odvolání.
Konkrétní informace k rozvrhu  hodin sdělí rodičům a žákům třídní učitelky emailem.

Školní družina bude probíhat v homogenních skupinách.
Stravování:  vstup do  jídelny  bude organizován tak, aby se  žáci vystřídali bez kontaktu s jinými třídami.

 Povinné budou roušky.

Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testování proběhne vždy 1. hodinu v rámci třídy za přítomnosti TU v místnosti k tomuto určené. 

Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák na konfirmační PCR test a nebude docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo prezenční výuku na potvrzovací PCR test pozitivního žáka. Pokud se nákaza potvrdí, bude se tím zabývat hygiena.

  Pokud žák nepodstoupí testování, nebude mu umožněna účast v prezenčním vzdělávání.