Zpřísněná opatření k ochraně dýchacích

cest ve škole od 25. 2. 2021

Na základě rozhodnutí MŠMT platí od 25. 2. 2021 nové pravidlo pro používání ochranných prostředků dýchacích cest.

Ve všech prostorách školy jsou žáci 1. a 2. ročníků, případně žáci ročníků, které se vrátí do škol, povinni používat zdravotnickou ochrannou masku /tj. modrou chirurgickou  roušku nebo dětskou rouškou stejného typu/ nebo respirátor.