Do škol se vrátí první stupeň základních škol. 

Učit se bude v rotační výuce (střídat se budou třídy po týdnech). Tzn.: od 12. 4. do 16. 4. jdou do školy třídy 3. , 4. A, 4. B, 5. a od  19. 4. do 23. 4. mají distanční výuku.

 Od  12. 4. do 16. 4. pokračuje distanční výuka ve třídách 1., 2. A a 2. B,  od 19. 4. do 23. 4. se učí 1., 2. A, 2. B ve škole.

Tato rotace platí do odvolání.
Konkrétní informace k rozvrhu  hodin sdělí rodičům a žákům třídní učitelky emailem.

Školní družina bude probíhat v homogenních skupinách.
Stravování:  vstup do  jídelny  bude organizován tak, aby se  žáci vystřídali bez kontaktu s jinými třídami.

 Povinné budou roušky.

Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testování proběhne vždy 1. hodinu v rámci třídy za přítomnosti TU v místnosti k tomuto určené. 

Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák na konfirmační PCR test a nebude docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo prezenční výuku na potvrzovací PCR test pozitivního žáka. Pokud se nákaza potvrdí, bude se tím zabývat hygiena.

  Pokud žák nepodstoupí testování, nebude mu umožněna účast v prezenčním vzdělávání.