1/ Výuky ve škole se účastní 6. A, 6. B, 7. A, 7. B.

2/ V distanční výuce pokračují 8.tř, 9. A, 9. B.

3/ I. stupeň pokračuje beze změn v rotaci.

4/ TU v 6. a 7. ročnících přijdou v 7: 15 hodin do školy, otestují se

5/ Žáci 6. a 7. ročníků se shromažďují před školou v 7: 45 – třídy se nemíchají, TU je
    odvedou bez přezouvání a bez převlékání do předem určených testovacích místností,
    kde proběhne testování.

6/ Tento mechanismus testování platí pro pondělí a čtvrtek.

7/ Pozitivní žáci přejdou do izolační místnosti a budou informováni rodiče.

8/ Negativně testovaní se převléknou a přezují ve svých šatnách, vrátí se do kmenových tříd

9/ Rozvrh bude upravován dle personálních možností školy.

10/ V rámci zachování homogenity se třídy nestěhují do odborných učeben.

11/ Výuka bude max. 6 vyučovacích hodin, bez odpolední výuky.

12/ O přestávkách se žáci tříd nenavštěvují a nemíchají na chodbách – zajistí
     dohled pedagogů.

13/ Žáci používají zdravotnické roušky nebo respirátory, dodržují dezinfekci rukou.
     Třídy se pravidelně větrají.

14/ Organizace obědů bude žákům oznámena v pondělí.