Vytisknout 

Vážení rodiče.

Od 17. 5. je umožněna osobní přítomnost žáků 1. a 2. stupně bez rotace, tzn., že výuky se účastní všechny třídy a ruší se také povinnost homogenních tříd a skupin.

Končí zajištění péče o děti rodičů vybraných profesí.

Každé pondělí ráno se 1. vyučovací hodinu žáci testují. Žáci čekají před školou, kde je v 7:45 vyzvednou třídní učitelé. Bez přezutí přejdou k testování. Negativní žáci se vrátí do šaten k přezutí a následně pokračuje výuka dle rozvrhu. Pozitivní žáci setrvají v určené místnosti a budou informováni jejich rodiče. O případných změnách v rozvrhu nebo v provozu školy budou žáci informováni svými třídními učiteli.

O přestávkách se žáci tříd nenavštěvují a nemíchají na chodbách - zajistí dohled pedagogů.

Školní družiny budou v běžném provozu i s ranní družinou. Ranní družina nebude pouze v pondělí, kdy se žáci ráno testují.

Ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst – zdravotnické roušky nebo respirátory.

Dále trvá dodržování dezinfekce rukou a pravidelné větrání tříd.