Vážení rodiče,

od 1. 9. 2021 probíhá prezenční výuka všech dětí.

Žáci a zaměstnanci školy budou respektovat pokyny, které vyplývají z Manuálu MŠMT.
Ve středu 1. 9. v 7:45 si žáky 2.-9. ročníku vyzvednou jejich třídní učitelé a odvedou do tříd, kde proběhne testování antigenními testy.
Shromáždění žáků bude na pěší zóně mezi školami (u vchodu do Scholarestu je lešení), proto prostor mezi školami. Žáci tvoří skupiny v rámci svých tříd. První den se nepřezouvají a jdou přímo do tříd, stále mají ochranu dýchacích cest.
Žáci s negativním výsledkem testu zůstanou ve třídách již bez ochrany dýchacích cest. Pozitivní žáci budou odvedeni
do izolační místnosti, která je na každé budově vyčleněna. Rodiče těchto žáků budou kontaktováni.

Prvňáčci budou testováni ve čtvrtek 2. 9., rodiče se mohou testování účastnit, musí mít respirátory.
Ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest - respirátory nebo zdravotnické roušky.

Žáci, jejichž rodiče odmítnou testování, budou po celou dobu ve škole s ochranou dýchacích cest, necvičí v uzavřených prostorech a nezpívají.

Povinnost testování se netýká žáků, kteří se prokáží, že mají ukončené očkování déle jak 14 dní, prodělali Covid 19
v předchozích 180 dnech nebo doloží potvrzení o platném testu z odběrového místa.

Stejným postupem proběhne toto screeningové testování také 6. a 9. září 2021.

1. 9. je školní družina pouze pro první ročník.

2. 9. je provoz ŠD plně zajištěn i s ranní družinou.

Na druhém stupni došlo k rozdělení loňské páté třídy na 6. A a  6. B. 

- 6. A třídní učitelka Mgr. Pavla Zemánková 

 

- 6. B  třídní učitelka Mgr. Hana Paulů