Vážení rodiče,

je mi líto, co Vám musím nyní oznámit, ale situace není jinak řešitelná. 

Jeden z pedagogů na druhém stupni byl pozitivně testován na Covid - 19 a vzhledem k tomu, že někteří učitelé nejsou očkovaní, hygiena jim nařídila karanténu. Vzhledem k této situaci musíme na 2. stupni přejít na distanční výuku po dobu 14 dnů - není v našich silách prezenční výuku personálně zajistit. Žáci, v jejichž třídách měl pan učitel výuku (celý druhý stupeň kromě 8. A) jsou  též v domácí karanténě.

Pro upřesnění:

1. stupeň se učí beze změn podle rozvrhu prezenční formou, družina také funguje a z kroužků budou pouze keramika, veselá věda a gymnastika (sborový zpěv a pohybové hry nebudou). Prosím rodiče, aby opět upozornili své děti na nošení roušek ve společných prostorách a řádnou dezinfekci rukou. 
Výjimku tvoří pouze 5. A, protože paní učitelka musí do karantény, tudíž budou mít distanční výuku. 

 

2. stupeň se bude vyučovat distančně podle rozvrhu, nebudou se vyučovat: Vv, Tv, ČSP (vaření, dílny a pěstitelské práce). O všem budou děti informovat třídní učitelé a další vyučující. Je nutné, aby se žáci zapisovali do jednotlivých učeben.

S největší pravděpodobností budou i žáci 2. stupně (s výjimkou žáků 8. A a očkovaných) hromadně testováni.

O vývoji situace Vás budeme neprodleně informovat.

Omlouvám se za vzniklou situaci, která Vám asi zkomplikuje následující dva týdny, ale věřím, že vše společnými silami zvládneme.

Děkuji za pochopení a přeji všem pevné zdraví.

                                                                                                       Otakar Kudrnáč, ř. š.