Volby se uskuteční v době konání třídních schůzek 21.11. 2017 od 15:00 do 17:00 hod.

Volební místnost bude umístěna v budově ZŠ J. Harracha 97, spojovací chodba - kuchyňka. Za každého žáka naší školy přísluší jedna kandidátka. Rodiče (voliči) si z kandidátů vyberou min. jednoho max. tři kandidáty, které zakroužkují. Při vyšším počtu vybraných kandidátů je volební lístek neplatný! Dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů budou jmenováni do Školské rady. Ostatní podle počtu hlasů budou vedeni jako náhradníci.

 

 

Kandidáti jsou seřazeni podle tříd od 1. do 8. roč. Zástupce tříd za 9. ročníky již nezařazujeme, neboť se jich nová volba týká pouze jedno pololetí. Volba je na tříleté období.

 

 

1.A

Řehořková Lenka

Jil., Knoblochova 426

1.B

Rybová Romana

Jil., V Domkách 72

2.tř.

Gabrielová Petra

Jil., Krkonošská 1341

3.A

Maťátková Soňa

Jil., Luční 1016

3.B

Petřík Filip

Jil., J. Havlíčka 328

4.A

Dvořáková Hana

Jil., Ambrožova 1217

4.B

Lešáková Hana

Jil., Na Drahách 671

4.B

Rozumková Jitka

Jil., Dolení 64

5.A

Francová Adéla

Jil., J. Weisse 1204

7.A

Rychlovská Simona

Martinice v Krkonoších 77

8.B

Holubcová Jana

Jil., J. Buchara 495

               

 

Školská rada vykonává své působnosti podle ustanovení § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).