Vážení rodiče, milé žactvo.

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 proběhne 3. září 2018 od 7:50 hodin. Žáci se sejdou se svými třídními učiteli v kmenových třídách.

Na budově Komenského 103 /Scolarest/  se nacházejí v 1. poschodí tyto třídy:

1.A – TU Pavla Klimentová

2.A – TU Pavla Vanclová

2.B - TU Marcela Heřmánková

3.A – TU Zuzana Vejnarová

4.B - TU Eva Koldová

 Školní družina – 3 oddělení -  se také nachází na budově Komenského 103 /Scolarest/ v 1. poschodí vpravo.

1. oddělení  ŠD – vychovatelka Ivana Hrachová

2. oddělení  ŠD – vychovatelka Lenka Kuželová

3. oddělení  ŠD – vychovatel Petr Zemánek

 

Budova J. Harracha 97

 Zde se nachází třída 4.A – TU Jana Pajkrtová /1. poschodí vpravo – u ředitelny/.

Dále jsou zde třídy 5.A – TU  Eva Tryznová,  5. B – TU Zuzana Zelenková.

Třídy 6. až 9. ročníku.

 

Vyučování od 4. 9. do 7. 9.:

I. stupeň 4 vyučovací hodiny denně

II. stupeň 5 vyučovacích hodin denně /v úterý jsou první dvě hodiny třídnické/

 Pozn.

Vzhledem k probíhající rekonstrukci tělocvičny v budově J. Harracha 97 mají žáci do odvolání zákaz vstupu na dvůr, nemohou zde parkovat jízdní kola.

Žáci budou upozornění svými TU o bezpečnosti a chování ve škole v době probíhajících stavebních prací.