Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:

o   Provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole

o   Provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání

 


 

 

Zpřísněná opatření k ochraně dýchacích

cest ve škole od 25. 2. 2021

Na základě rozhodnutí MŠMT platí od 25. 2. 2021 nové pravidlo pro používání ochranných prostředků dýchacích cest.

Ve všech prostorách školy jsou žáci 1. a 2. ročníků, případně žáci ročníků, které se vrátí do škol, povinni používat zdravotnickou ochrannou masku /tj. modrou chirurgickou  roušku nebo dětskou rouškou stejného typu/ nebo respirátor.

 


 

 

Zápis do obou jilemnických základních škol proběhne v pátek 30. 4. 2021 od 14 do 18 hodin. Zápis proběhne ve třídách na budově Komenského 103 (budova Eurest).

ZŠ Jilemnice, Komenského 288(1. ZŠ) otvírá letos jednu 1. třídu, třídní učitelka Mgr. Jana Matoušková.

ZŠ Jilemnice, J. Harracha 97 (2. ZŠ) otvírá letos při dostatečném počtu žáků dvě 1. třídy, třídní učitelka Mgr. Eva Koldová a Mgr. Pavla Vanclová.

V případě špatné epidemiologické situace proběhne zápis opět korespondenčně v době
od 19. 4.–30. 4. 2021.

Upřesnění průběhu bude možné zjistit koncem března na webových stránkách obou škol.

www.komenskeho288.cz nebo www.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Oldřich Kuřík


 

Vážení rodiče a žáci,

28. 1. 2021 dojde k předání výpisu známek v 1. a 2. ročníku.

Od 3. do 9. ročníku budou tento den zaslány třídními učiteli výpisy známek na mail rodičů.

Výpisy v papírové podobě žáci obdrží se začátkem prezenční výuky, termín není zatím znám.

29. 1. 2021 probíhají pololetní prázdniny, v týdnu od 1. 2. 20021 do 5. 2. 2021 jsou jarní prázdniny.

V těchto dnech neprobíhá on-line výuka, ale žáci mohou dostat od svých vyučujících úkoly pro samostatnou práci.

O případných změnách ve školní docházce budeme informovat na webu školy i mailovou zprávou.


 

Informace k provozu škol a školských zařízení
od 4. ledna 2021

 

Pokyny a doporučení MŠMT: 

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. / s detaily výuky v 1. a 2. ročníku seznámí rodiče žáků třídní učitelka/.

Pro 3. až 9. ročníky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Třídní učitelé a vyučující budou o detailech on-line výuky / rozvrh a zadané úlohy/ informovat své žáky mailem. 

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 

Prezenční výuka 1. a 2. ročníků probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). 

Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. 

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. 

 Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

 Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. 

Školní stravování bude pro žáky 1. a 2. ročníků zajištěno za přísných hygienických podmínek.

Budou dodrženy rozestupy mezi stoly, roušky s výjimkou doby konzumace jídla, s omezením počtu žáků u stolu……

Ostatní žáci a zaměstnanci školy mají nárok na dotovaný oběd odebraný výdejním okénkem. 

Toto platí  pokud nedojde k dalším pokynům k provozu škol z MŠMT. O případných změnách budeme informovat.

 

                                                                                              Mgr. Oldřich Kuřík ř. š.