Vážení rodiče,

na dny 21. a 22. prosince 2020 jsou MŠMT stanoveny prázdniny. Přítomnost žáků je tímto pokynem ve škole i ve školní družině zakázána.

Výuka po vánočních prázdninách začíná 4. ledna a pokud nedojde ke změně, pokračuje výuka v nastaveném systému rotace tříd.

4. 1. 2021 by do školy nastoupil celý I. stupeň, deváté ročníky a sedmé ročníky. Šesté a osmé ročníky by měly distanční výuku a do školy by přišly 11. 1. 2021.

Od 4. 1. bude také zahájen provoz školní družiny.

Dovolte mi popřát vám klidné prožití vánočních svátků a

do nového roku 2021 hodně zdraví.

                                                                                                                             Mgr. Oldřich Kuřík


 

Informace k výuce od 30. listopadu 2020

Od pondělí 30. 11. začíná výuka na naší škole takto:

1) 1. a 2. ročníky pokračují ve výuce nastolené od 18. listopadu.

2) 3., 4., 5. ročníky nastoupí ke školní výuce dle rozvrhu.

3) 9. ročníky nastoupí do výuky dle rozvrhu bez rotace.

4) 6.-8. ročníky se vyučují v rotačním režimu- střídají se po týdnu v prezenční výuce

    v tomto režimu:  30. 11.–4. 12. se učí ve škole 6. A, 6. B, 8. tř. a zároveň 7. A a 7. B pokračují tento týden v distanční výuce / hodiny výuky dohodnou se žáky vyučující /.

                                 7. 12.–11. 12. se učí ve škole 7. A a 7. B, 6. a 8. ročníky pracují doma na zadaných úlohách, které obdrží od svých vyučujících.

                                14.–18. 12. se učí ve škole opět 6. A, 6. B, 8. tř. a 7. ročníky pracují doma na zadaných úlohách.

Pozn.: o výuce 21. 12. a 22. 12. budeme informovat.

5) Tento cyklus výuky bude pokračovat do doby, než MŠMT pokyny zruší nebo upraví.

6) Přísná hygienická pravidla platí i nadále. Roušky budou mít žáci po celou dobu pobytu ve škole i ve třídách. Žáci si budou dezinfikovat ruce, třídy budou pravidelně větrány. Žáci pracují v homogenních skupinách.

7) Hudební výuka pokračuje bez zpěvu a tělesná výchova bez pohybu v uzavřených prostorách. 

8) Dojde-li k úpravě rozvrhu, budou žáci včas informováni. 

9) Scolarest bude obědy poskytovat za zpřísněných hygienických podmínek a v regulovaném režimu. /Omezený počet strávníků v jídelně./     

10) Třídní schůzky a informační odpoledne se za těchto podmínek nekonají. Rodiče mohou práci žáků a hodnocení konzultovat mailem se svými vyučujícími a TU.

 


 

Vážení rodiče,

sdělujeme, že na základě nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje s účinností od pondělí 5. října 2020 platí v provozu škol omezení viz. příloha.


 

Vážení rodiče,

oznamujeme, že od pátku 18. 9. 2020 platí povinnost mít nasazenou roušku pro všechny zaměstnance a žáky naší školy i ve třídách. Výjimku tvoří pedagogové a žáci I. stupně, pro ně ale i nadále platí povinnost mít roušku ve společných prostorách školy.


 

Vážení rodiče a žáci,

v následující tabulce najdete seznam učitelů a jejich nových emailových adres (mimo pana ředitele), které jsou tvořeny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ředitel školy Odřich Kuřík Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
zástupce ř.š. Hana Erbenová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
učitelka Pavlína Klimentová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
učitelka Hana Selucká Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
učitel Michal Lauda Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
učitelka Jana Pajkrtová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
učitelka Jana Šilhánová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ucitelka Hana Šimůnková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
učitelka Aneta Klápšťová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
učitelka Lenka Hašková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
učitelka Zuzana Zelenková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
učitelka Bohumila Tryznová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
učitelka Zuzana Vejnarová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
učitelka Pavla Vanclová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
učitelka Eva Koldová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
učitelka Eva Tryznová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
učitel Miroslav Řehák Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
učitelka Hana Paulů Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
učitel Vladimír Říha Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
učitelka Pavla Zemánková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
učitel Otakar Kudrnáč Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
učitelka  Anna Čechová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na tyto adresy můžete psát  případné dotazy k zadané domácí přípravě a jiným otázkám.