Pozvánka ke stažení 


 

Dne 26.2.2019 se v Jilemnici  na ZŠ J. Harracha  v 8. třídách   uskutečnila první přednáška NEPZ - Nejbohatší ekosystémy planety Země (www.nepz.cz), se zaměřením na problematiku deštných pralesů. Žáci společně s paní učitelkou pozorně naslouchali a zapojovali se do diskuze s lektory projektu, manželi Novákovými, kteří projekt přijeli představit a sdílet vlastní zkušenost s 3 měsíčním pobytem v Indonésii. Česko-slovensko-indonéský projekt Prales dětem zabývající se ochranou a výkupem deštného pralesa na Sumatře v Indonésii byl žáky velmi kladně přijat a dával prostor pro dotazy týkající se toho, proč by nás ochrana pralesů měla zajímat, jaké aktuální hrozby jsou s deštnými pralesy spojeny (palmové a kaučukové plantáže, kácení a těžba dřeva, pytláctví) a jak každý z nás může přispět k ochraně přírody nejen u nás, ale díky globálnímu fungování světa i kdekoli jinde. Žáci se díky vybranému vstupnému stali součástí projektu a pomohli tak s rozšířením rezervace o cca 160m2. Velké díky patří taky paní učitelce Erbenové, která přednášku pomohla zorganizovat. Věříme, že nastavená spolupráce bude dále pokračovat a potkáme se v dalším roce na téma ochrana oceánů, která je citlivě propojena s problematikou plastového odpadu.                                                                                                                                            Autor článku: Bc. Filip Novák, Mgr. Marie Nováková Kovářová 


 

Vážení rodiče,

v úterý 20. listopadu 2018 se konají na naší škole třídní schůzky.

I. stupeň – začátek dle pokynů třídní učitelky.

II. stupeň – společná část od 15:00 v kmenové třídě s třídním učitelem, poté od 15:15 do 17:00 hodin pokračují individuální informace k prospěchu a chování. Vyučující budou rozmístěni v jednotlivých učebnách.

V tento den proběhne i schůzka třídních důvěrníků s vedením školy. Od 14:30 hodin v klubu vedle ředitelny. 


 

Vážení rodiče, milé žactvo.

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 proběhne 3. září 2018 od 7:50 hodin. Žáci se sejdou se svými třídními učiteli v kmenových třídách.

Na budově Komenského 103 /Scolarest/  se nacházejí v 1. poschodí tyto třídy:

1.A – TU Pavla Klimentová

2.A – TU Pavla Vanclová

2.B - TU Marcela Heřmánková

3.A – TU Zuzana Vejnarová

4.B - TU Eva Koldová

 Školní družina – 3 oddělení -  se také nachází na budově Komenského 103 /Scolarest/ v 1. poschodí vpravo.

1. oddělení  ŠD – vychovatelka Ivana Hrachová

2. oddělení  ŠD – vychovatelka Lenka Kuželová

3. oddělení  ŠD – vychovatel Petr Zemánek

 

Budova J. Harracha 97

 Zde se nachází třída 4.A – TU Jana Pajkrtová /1. poschodí vpravo – u ředitelny/.

Dále jsou zde třídy 5.A – TU  Eva Tryznová,  5. B – TU Zuzana Zelenková.

Třídy 6. až 9. ročníku.

 

Vyučování od 4. 9. do 7. 9.:

I. stupeň 4 vyučovací hodiny denně

II. stupeň 5 vyučovacích hodin denně /v úterý jsou první dvě hodiny třídnické/

 Pozn.

Vzhledem k probíhající rekonstrukci tělocvičny v budově J. Harracha 97 mají žáci do odvolání zákaz vstupu na dvůr, nemohou zde parkovat jízdní kola.

Žáci budou upozornění svými TU o bezpečnosti a chování ve škole v době probíhajících stavebních prací.


 

  

Den Datum Od Do
V týdnu 2.-4. 7.  8,00 10,00
Pátek 13. 7. 8,00

10,00

Pátek 20. 7.  8,00 10,00
Pátek 27. 7.  8,00 10,00
Pátek 3. 8.  8,00 10,00
Pátek 10. 8. 8,00 10,00
Pátek 17. 8.  8,00 10,00
Pondělí 27. 8. 8,00 10,00
V týdnu 28.-31. 8. 8,00 12,00