Vážení rodiče,

ve čtvrtek 23. září 2021 v době od 15 do17 hodin na hlavní budově  naší školy (stará budova u sokolovny) proběhne volba zástupců rodičů do Školské rady a při této příležitosti zároveň uskutečníme "Den otevřených dveří".

Školská rada

Z kandidátů zveřejněných níže budou zvoleni dva zástupci. Další členy Školské rady tvoří : dva zástupci zřizovatele a dva zástupci z řad učitelů. Ihned po volbách bude zveřejněno složení Školské rady.

Samotná volba do Školské rady bude probíhat ve vestibulu školy (hned za hlavním vchodem), kde budou připraveny hlasovací lístky s volební urnou.

Den otevřených dveří

Rádi bychom Vám ukázali, jakým způsobem byla naše škola modernizována. Budou otevřeny nově vybavené odborné učebny, tělocvična s horolezeckou stěnou s ukázkou výuky začátečníků, bezbariérový přístup pro handicapované žáky. Pobyt ve škole si můžete zpříjemnit malým občerstvením v naší nové kuchyňce.

Třídní schůzky

Zároveň proběhnou třídní schůzky některých tříd, o čemž Vás budou informovat emailem třídní učitelé.

Prosíme o co největší účast, jedná se o školu Vašich dětí.

 

P.S.: Vše probíhá stále při zachování epidemiologických opatření, což znamená vstup do školy s respirátorem nebo rouškou!!!

 

Děkujeme za spolupráci.

 

 

 

 


 

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že ve čtvrtek 9. září 2021 proběhne opět screeningové testování žáků, rušíme ranní školní družinu. Odpolední již zcela normálně.


 

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2021 probíhá prezenční výuka všech dětí.

Žáci a zaměstnanci školy budou respektovat pokyny, které vyplývají z Manuálu MŠMT.
Ve středu 1. 9. v 7:45 si žáky 2.-9. ročníku vyzvednou jejich třídní učitelé a odvedou do tříd, kde proběhne testování antigenními testy.
Shromáždění žáků bude na pěší zóně mezi školami (u vchodu do Scholarestu je lešení), proto prostor mezi školami. Žáci tvoří skupiny v rámci svých tříd. První den se nepřezouvají a jdou přímo do tříd, stále mají ochranu dýchacích cest.
Žáci s negativním výsledkem testu zůstanou ve třídách již bez ochrany dýchacích cest. Pozitivní žáci budou odvedeni
do izolační místnosti, která je na každé budově vyčleněna. Rodiče těchto žáků budou kontaktováni.

Prvňáčci budou testováni ve čtvrtek 2. 9., rodiče se mohou testování účastnit, musí mít respirátory.
Ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest - respirátory nebo zdravotnické roušky.

Žáci, jejichž rodiče odmítnou testování, budou po celou dobu ve škole s ochranou dýchacích cest, necvičí v uzavřených prostorech a nezpívají.

Povinnost testování se netýká žáků, kteří se prokáží, že mají ukončené očkování déle jak 14 dní, prodělali Covid 19
v předchozích 180 dnech nebo doloží potvrzení o platném testu z odběrového místa.

Stejným postupem proběhne toto screeningové testování také 6. a 9. září 2021.

1. 9. je školní družina pouze pro první ročník.

2. 9. je provoz ŠD plně zajištěn i s ranní družinou.

Na druhém stupni došlo k rozdělení loňské páté třídy na 6. A a  6. B. 

- 6. A třídní učitelka Mgr. Pavla Zemánková 

 

- 6. B  třídní učitelka Mgr. Hana Paulů  


 

 

 


 

 


 

 


 

Vážení rodiče.

Od 17. 5. je umožněna osobní přítomnost žáků 1. a 2. stupně bez rotace, tzn., že výuky se účastní všechny třídy a ruší se také povinnost homogenních tříd a skupin.

Končí zajištění péče o děti rodičů vybraných profesí.

Každé pondělí ráno se 1. vyučovací hodinu žáci testují. Žáci čekají před školou, kde je v 7:45 vyzvednou třídní učitelé. Bez přezutí přejdou k testování. Negativní žáci se vrátí do šaten k přezutí a následně pokračuje výuka dle rozvrhu. Pozitivní žáci setrvají v určené místnosti a budou informováni jejich rodiče. O případných změnách v rozvrhu nebo v provozu školy budou žáci informováni svými třídními učiteli.

O přestávkách se žáci tříd nenavštěvují a nemíchají na chodbách - zajistí dohled pedagogů.

Školní družiny budou v běžném provozu i s ranní družinou. Ranní družina nebude pouze v pondělí, kdy se žáci ráno testují.

Ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst – zdravotnické roušky nebo respirátory.

Dále trvá dodržování dezinfekce rukou a pravidelné větrání tříd.