Ve čtvrtek 6. 6. 2019 jsme si vyjeli na školní výlet. Nejprve jsme se v Mladé Boleslavi seznámili s historií výroby automobilů. Potom jsme pokračovali do Ostré u Lysé nad Labem. Zde jsme vyráběli mýdla, svíčky, provazy, loutky, razili jsme mince, stříleli z luku. Foto najdete zde. 


 

Dne 26. 4. 2019 jsme se zúčastnili akce Den Země. Obešli jsme všechna stanoviště v zámeckém parku. Připomněli jsme si třídění odpadu. Zasoutěili jsme si a zahráli hry. Počasí bylo nádherné. Foto najdete zde.


 

Dne 15. 12. 2018 probíhal na naší škole jarmark. Připravili jsme spoustu výrobků a vánoční vystoupení. Přišel se na nás podívat i Krakonoš. Jak se nám to podařilo, najdete na fotografiích zde. Velké poděkování patří panu Šimůnkovi, paní Mařasové, paní Krausové a paní Šubíkové. Přejeme pěkné Vánoce.


 

Probrané učivo - pátek 15.2. 2019

Stránky probraného učiva. Čj - U-str. 16, PS- str.7./ cv. 1.,2., M - U-str. 25/cv.1.-4., PS- str. 18/ cv.1.,2. Vl - U str. 52-59, PS- str. 23.,33/cv.4., str. 35/cv.5.,6. Nová učebnice str. 4. Přeji rychlé uzdravení. Pajkrtová Jana