V pátek 15. 6. završily 7. třídy školní rok výletem. Nejprve navštívily interaktivní výstavu v Muzeu Mladoboleslavska v Benátkách nad Jizerou, potom se přesunuly na hrad Valečov a odtud je čekal pětikilometrový výšlap do Drábských světniček. Jak dokumentují fotografie, odnášejí si děti domů pestré zážitky.

* Fotografie


 

Ve čtvrtek 16. 5. absolvovali žáci sedmých ročníků besedu se zástupci Policie ČR. Hlavním tématem byla trestní odpovědnost mládeže. Hovořilo se hlavně o problémech, do kterých se žáci ve svém věku mohou dostat a o trestech, které vůči nim mohou být uplatněny. Policisté též pohovořili o nebezpečí plynoucí z užívání sociálních sítí a dotkli se i drogové problematiky.

Fotografie zde


 

Fotografie zde


 

Ve čtvrtek 6. 9. vyrazily sedmé třídy do Krkonoš. Z Horních Míseček jsme vystoupali na Medvědín a přes Šmídovu vyhlídku pokračovali na Zlaté návrší. Cesta dále vedla nad Labským dolem k Labské boudě. Nejnáročnější částí trasy byl určitě strmý sestup Labským dolem do Špindlerova Mlýna. Nádherné počasí a nezapomenutelné výhledy přispěly k úspěchu celé akce.

fotografie