Keramický kroužek na naší škole je v provozu již dlouhá léta. Navštěvují ho děti z 1.stupně, které mají zájem rozvíjet své výtvarné schopnosti a dovednosti. Děti se scházejí jednou za čtrnáct dnů na dvě vyučovací hodiny. Pracují s různými výtvarnými materiály (dřevo, hlína, textil, sláma aj.), zkouší netradiční výtvarné techniky. Odměnou jsou jim hotové výrobky, které si odnáší domů. Je obdivuhodné, že v době mobilů a počítačů se dokáží naši svěřenci nadchnout i pro práci s "obyčejnou" hlínou. FOTO zde