Úkoly pro žáky (22.6. - 26. 6.)

Čj - U str. 57 - 58

M - U str. 47, PS str 31

Vl - str.64 - 68, PS str 46 - 48

Př - str. 80 - 83

Učebnice a zelený pracovní sešit z vlastivědy vybíráme od dětí, které se vyučují doma v úterý 23.6. v 11.30 - 12.00. Vysvědčení se bude rozdávat všem dětem v úterý 30. 6. v 7.50 ve třídě 5. A. Zde proběhne i závěrečné rozloučení. Přeji pěkný poslední  týden.


 

Milé děti, zde jsou poslední aktivity a úkoly, které na vás čekají v tomto školním roce.

1. Udělejte si cv. v PS na str.62/1,2,3 - viz soubor ŘEŠENÍ PS 62,cv.1,2,3.

2. Opakujte  na CD k PS.

3. Vyzkoušejte si procvičování na www.umimeanglicky.cz

Hezký a úspěšný týden přeje p. učitelka.

 


 

Úkoly pro žáky

Čj - U str. 54 - 56, PS str. 27

M - U str. 44 - 46, PS str. 30

Vl - U str. 60 - 63, PS str. 43 - 45

Př - U str. 78 - 79

Přeji pěkný týden.


 

Milé děti (z 5. ročníku), zde je poslední zadání a program na poslední vyučovací online hodiny. 

 
1/ Nezapomeňte si přepsat doplněný rozhovor na "shopping", který ještě jednou pro jistotu posílám v příloze.
2/ Procvičujte kapitolku 6B a 6C na CD-Roms, řeknete mi na online hodině, která cvičení vám šla nejlépe a která vás nejvíc bavila.
3/ Zapište si do sešitu novou přílohu ( najdete ji už jen v mailu)
4/ Zapište si děti také do slovníčků slovní zásobu z poslední kapitoly 6D, pokud jste tak již neučinily.
 
A já se budu těšit na naši poslední (nebo předposlední) online hodinu. Hezký a úspěšný týden. :-)LH

Úkoly na týden (4.5.-7.5.)

Český jazyk - učebnice str. 36 -38, cv. 5. na str. 38 napište do sešitu, pracovní sešit str. 18 - 19,

Matematika - učebnice str. 21-24, pracovní sešit str. 11-13,

Vlastivěda - učebnice str. 46-48, pracovní sešit str. 19 - 20, proveďte zápis do sešitu na vlastivědu- opiš Už víme,že za nadpis kapitoly

Přírodověda - učebnice str 60 - 63, napiš zápis do sešitu

Přeji pěkný týden.