Vážení rodiče, milé děti!

Vítám vás v předposledním červnovém týdnu a posílám úkoly pro ty děti, které nechodí do školy.

Český jazyk: Opakování - učebnice str.43-44, PS - opakování str. 22-24.

Matematika: Tělesa - učebnice str.29. Síť krychle a povrch krychle  - učebnice str.32. Síť kvádru a povrch kvádru str. 33. Udělejte si cvičení v PS str.16 - 19.

Vlastivěda: Polsko - učebnice str. 48, Německo - učebnice str.50, Rakousko- učebnice str.52. V PS si udělejte str. 37,38,39.

Přírodověda: Podívej se na kapitoly: Člověk si dokáže svou práci usnadnit str.76-77 a Chráníme přírodu str.78.

Hezký pracovní týden přeje p.učitelka.


 

Milé děti (z 5. ročníku), zde je poslední zadání a program na poslední vyučovací online hodiny. 

 
1/ Nezapomeňte si přepsat doplněný rozhovor na "shopping", který ještě jednou pro jistotu posílám v příloze.
2/ Procvičujte kapitolku 6B a 6C na CD-Roms, řeknete mi na online hodině, která cvičení vám šla nejlépe a která vás nejvíc bavila.
3/ Zapište si do sešitu novou přílohu ( najdete ji už jen v mailu)
4/ Zapište si děti také do slovníčků slovní zásobu z poslední kapitoly 6D, pokud jste tak již neučinily.
 
A já se budu těšit na naši poslední (nebo předposlední) online hodinu. Hezký a úspěšný týden. :-)LH

 

 

 

 

Milí žáci, jsme v dalším pracovním týdnu. Musím nejdříve poděkovat dětem, které mi poslaly úkoly na email. Ty, které zapomněly, mají ještě šanci.

Český jazyk: Tento týden budeme procvičovat způsob rozkazovací a podmiňovací. Přečtěte si v učebnici str.24-26. Podívejte se, co jste si napsali o způsobu do sešitu. V PS si udělejte str. 10, cv.1-6. Na můj email (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) mi napište 3 věty ve třech způsobech¨(oznamovacím, rozkazovacím a podmiňovacím).

Matematika: Tento týden budeme opakovat a procvičovat. V učebnici str.10 si zopakujeme písemné násobení a dělení, závorky (zopakujte si pravidla pro počítání se závorkami). Do sešitu si udělejte str.10, cv.3a,b , cv.9 ( celé). V PS si udělejte na str.2, cv.1,2, a 3.

Vlastivěda: Přečtěte si kapitolu: Od totalitní moci k demokracii str. 46-48. Do sešitu si napište modré nadpisy a ke každému černě silně vytištěná slova. Například: přeměna hospodářství, cenzura, Pražské jaro, Alexandr Dubček....

Přírodověda: učebnice str.60-63, napiš zápis do sešitu.

Další zájemci o Skype se mohou hlásit.

Přeji vám krásný a pohodový týden, mnoho zdaru v práci, vaše Z. Zelenková.


 

Hello 5th class, posílám vám opět úkoly na následující týden a těším se opět na naší skype lesson, která proběhne opět v úterý v 10 hodin. Ve workbooks vypracujte cvičení 3/54 a 4/55. Dále přikládám věty k procvičení v příloze. Ty mi pošlete opět mailem ke kontrole. Přejí vám hezký pracovní týden. 

 


 

 

 

 

Milí žáci 5. ročníku, zde jsou úkoly na další kalendářní týden:

5.AB_AJ_ŠIL_4.5. až 10.5. 2020

1.            Zopakujte si mezinárodní znaky přepisu výslovnosti – tzn. pozorně si znovu pročtěte tabulku, kterou jste si opsali předminulý týden;

2.            Přečtěte si nahlas slovíčka Unit 6/D. Pomůcka: přepis výslovnosti u slovíček a anglicko-český slovník na Seznamu, kde jsou slovíčka kvalitně namluvena rodilým mluvčím;

3.            V učebnici na str. 71 si přečtěte pohádku, pak seřaďte jednotlivé odstavce do správného pořadí. Vaše řešení si zapište do školního sešitu (např. správné pořadí odstavců: a, b, c, d…). Se zadáním úkolů na další týden poskytnu správné řešení na webu;

4.            Další zájemci o Skype se mohou hlásit.

KONEC

_________________________________________________________________________________