Velmi děkujeme všem, kteří přinesli větší nebo jen malé množství papíru. Není to jen jeden
ze způsobů získávání vstupní suroviny pro další výrobky, ale také možnost, jak do systému odpadů zapojit i naše žáky a studenty. V letošním roce bylo nasbíráno kolem 9500 kg.

 Všem zúčastněným velice děkujeme!!!