Vážení rodiče,

informace o fungování školní družiny v době vedlejších prázdnin najdete společně s přihláškou níže.

  

 

Další informace:

1/ Provozní doba: pondělí – pátek ranní družina: od 6:45 do 7:30 

                                               odpolední družina: od 11:30 do 16:30 

2/ Umístění školní družiny: budova Komenského 103 /Eurest/

3/ Školní družina je provozována ve třech odděleních, vychovatelé ŠD:
    Olga Tužová, Iva Hrachová, Petr Zemánek

4/ Poplatek za ŠD: 150,- Kč měsíčně

  •     za I. pololetí: do 31. 10. 2017 – 750,- Kč
  •     za II. pololetí do 31. 3. 2018 - 750,- Kč

     Hotovost předává rodič vychovatelce ŠD, obdrží potvrzení o platbě..

 5/ Z důvodu nepřekročení kapacity oddělení družiny jsou upřednostněni žáci 1. a 2. ročníků.