Ve dnech 9. - 10. 6. proběhly, tak jako každý rok, obhajoby absolventských prací žáků 9. tříd. Na absolventské práci žáci pracují celý školní rok. V říjnu si vyberou téma, na kterém potom celý rok průběžně pracují. V květnu odevzdávají písemnou podobu práce. Zvolené téma potom při obhajobách představí před komisí učitelů a před spolužáky malou přednáškou a prezentací. I přes mnohá omezení, které tento školní rok přinesl, to dopadlo na jedničku!

Fota zde