Od září tohoto školního roku se na naší škole rozběhl kroužek KERAMIKY pro 1.stupeň. Děti se setkávají ve dvou skupinách 1. a 2. třídy a druhou skupinu tvoří 3. a 4. ročníky. Na kroužku pracujeme nejen s hlínou, ale i jinými výtvarnými materiály (dřevo, textil, pedig, přírodniny). Děti pracují s chutí a je to na jejich práci vidět. Tvoří opravdu krásné výrobky. FOTO zde