V úterý 6. 12. vyrazili žáci z 8.B a žáci z 5. třídy na exkurzi do liberecké IQ landie. Po příjezdu se všichni posilnili svačinou a poté už je čekala prohlídka expozic (Člověk, Smysly, Živly, Kosmo atd.). Při prohlížení a mnohdy i zkoušení různých činností žáci plnili ve skupinách úkoly, které následně zaznamenávali do pracovních listů. Po obědové pauze žáky čekal poslední program a tím byla Science show, která byla založena na chemických reakcích s různými efekty (dým, záblesky, oheň), a na experimentech s kapalným dusíkem. Z 5. i 8. třídy bylo i několik odvážlivců, kteří si pokusy vyzkoušeli na vlastní kůži.

Foto zde.